قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif
زیست و زمین شناسی ناحیه 1 استان قزوین

قالب پرشین بلاگ


زیست و زمین شناسی ناحیه 1 استان قزوین
آموزشی و علمی
لینک دوستان

بارم

باسمه تعالي

سازمان آموزش وپرورش  شهرستان قزوين

آزمون درس علوم زمين 1   دبيرستان فاطمیه       آموزش وپرورش  شهرستان قزوين ناحيه1

نام ونام خانوادگي :        كلاس :          تاريخ :  21  /10/84        وقت : 80 دقيقه         دبير : شمس

رديف

5/0

کیمبرلیت چه ترکیبی داشته و ذکر کنید که این مواد گواه خوبی برای اثبات چه مطلبی می باشند؟

 

1

5/0

در ساعت  9  به وقت لندن ، در شهری که طول جغرافیایی 30درجه غربی دارد ،  ساعت چند است؟

 

2

5/0

   در نواري حدود ------- و --------- نسبت به مركز سطحي زمين لرزه گسترده

 

   است.pمنطقه سايه امواج

3

75/0

 الف- آونگ فوکودر قطبین حرکت زمین رابهتر نشان می دهد یا استوا؟

 

 ب - آیا با آونگ فوکو می توان جهت چرخش زمین را دریافت؟

4

75/0

 الف - از اثر دوپلر براي اثبات كدام يك از حركات زمين استفاده مي شود؟

 

ب – محور زمین ، نسبت به خط عمود بر صفحه مدار آن به دور خورشید ، ............ درجه انحراف دارد. 

5

1

توضیح دهید که چه عواملی در ایجاد خاصیت مغناطیسی زمین دخالت دارند؟

 

 

6

1

امواج حاصل از زمين لرزه چه اطلاعاتي را از لايه هاي دروني زمين در اختيار زمين شناسان قرار مي دهند؟

 

7

1

به موارد زير پاسخ كوتاه بدهيد :

 1- موار سازنده ی آستنوسفر به چه حالتی در آمده اند؟ چرا؟

 

   2- چرا سرعت امواج طولی در هسته داخلی بیشر از هسته خارجی است؟

 

8

1

الف-  گانگامو پتريس از چه گروهي از جانداران بوده واز چه لحاظ داراي اهميت است؟

 

ب- تشكيل كوههاي زاگرس را حاصل بر خورد ورقه ---------- به ---------- مي دا نند.

 

9

1

الف هرچه از محل رشته کوههای اقیانوسی دورتر شویم سن و ضخامت رسوبات دچار چه  تغییراتی می شوند؟

ب هولمز عامل حرکات صفحات لیتوسفری را به چه چیزی نسبت می داد؟

 

10

1

در اثر برخورد دو صفحه لیتوسفری که یکی از آنها پوسته قاره ای و دیگری پوسته اقیانوسی باشد:

الف کدامیک از این صفحات دچار فرو رانش می شود؟

ب ترکیب ماگما ها در اثر ذوب بخشی از چه انواعی می باشد ؟

ج نوع آتشفشانهای ایجاد شده را تعیین کنید.

 

11

1

الف - امواج زمین لرزه از چه لحاظ با یکدیگر تفاوت دارند؟

 

12

1

کمربند آلپ هیمالیا برکدام کوههای جوان منطبق می با شد؟

 

13

1

 مفاهیم زیر را بطور مختصر شرح دهید:

الف- مرحله فومرولی

:

ب- تفرا:

 

 

14

1

 نوع مخروط و ترکیب مواد سازنده ی مخروط را در هر یک از کوههای آتشفشانی :

( الف –کیلوآ  ب – اتنا   )مشخص نمایید.

 

 

15

1

  الف دو عامل مهمی که در فرآیند های ساختمانی مورد بررسی قرارمی گیرند را نام ببرید.

 

   ب عامل اصلی تغییر شکل در سنگ ها چیست ؟ مواد الاستک چه خصوصیتی دارند؟

 

 

16

1

 الف - اهمیت مطالعه ی درزها و گسل ها درچه مواردی است.(دو مثال  ذکر شود.)

ب دو فرآیند دخالت کننده دریجاد کوهها را نام ببرید.

موفق و پيروز باشيد.                

 

 

17

 

بارم

باسمه تعالي سازمان آموزش وپرورش ناحيه1  شهرستان قزوين 

آزمون درس علوم زمين 1 دبيرستان رسالت        

نام ونام خانوادگي :          كلاس :          تاريخ :    /10/87          وقت : 80 دقيقه         دبير : شمس

رديف

1

اراتوستن برای اثبات کروی بودن شکل  زمین دونظریه داشت ، این دو نظریه کدامند؟

 

 

 

1

1

الف - شهري داراي طول جغرافيايي 60 در جه شرقي است اگر در اين شهر ساعت 17 باشد ‏ در شهري كه در  طول جغرافيايي30 درجه غربی واقع شده است ساعت چند می باشد؟

 

 

ب - آونگ فوکودر قطبین حرکت زمین رابهتر نشان می دهد یا استوا؟

 

2

1

الف -  میانبارها چرا دارای اهمیت می باشند ؟

 

ب – با توجه به چه شواهدی می توان تا حدودی به ترکیب کلی زمین پی برد؟

 

 

3

1

  دیناموی خودالقا را تعریف نموده وبنویسیدکه چرا در بعضی از مواقع وارونگی مغناطیسی برای قطبین زمین وجود داشته است؟

 

 

        

 

4

1

دانشمندان انتظار ندارند که مواد تشکیل دهنده ی هسته از سرب و طلا باشد ، به نظر شما این مسئله را با چه شواهدی می توان توضیح داد ؟

 

 

5

1

به موارد زير پاسخ كوتاه بدهيد :

 1- اهمیت وجود آستنوسفر درچه مواردی است؟

 

2- نام انفصال موجود در بين  گوشته و هسته چيست ؟

              

3- هالیت چه نوع ناهنجاري گرانشي از خود نشان مي دهد؟

 

6

1

دریاهای باقیمانده از دریای تتیس کدامند؟اندازه گیری وسعت اولیه این دریا از چه طریقی امکان پذیر می باشد؟

 

 

7

1

الف-چه موادی را قطب نمای فسیل می دانند؟ وبنویسید  اهمیت آنها در زمین شناسی چیست؟

 

 

ب - وجود نقطه ی داغ دراقیانوس آرام چه اهمیتی برای زمین شناسان می تواند داشته باشد؟

 

8

1

نتيجه حركت صفحات از نوع امتداد لغز چه مي باشد ؟ توزو ویلسون با مطالعه این نوع از حرکات صفحات به چه موارد مهمی دست یافت؟

 

 

 

 

9

1

امواج دروني یک زمین لرزه کدامند ؟چرا اثر تخريبي امواج سطحی نسبت به امواج دروني یک زمین لرزه بیشتراست؟

 

 

 

10

1

 الف -  دامنه نوسانات امواج زمین لرزه ای با بزرگی  5 ریشتر را تعیین نمایید.

 

 

 ب - چگونه میزان بزرگی زلزله به شدت آن می تواند تأثیر داشته باشد؟

 

 

 

12

1

انواع مواد موجود در آشیانه ماگما کدامند؟

 

 

13

1

الف - دركدام يك از فعاليت هاي آتشفشاني مخروط سوزنی ایجاد می شود ؟چرا؟

 

 

ب - چگونه فعالیت آتشفشانی می تواند بر نوع آب و هوا تأثیر داشته باشد؟

 

 

 

1

الف - دو نوع ساخت صفحه اي را نام ببريد.

 

 

   ب - مواد داراي حالت پلاستيك به چه موادي گفته مي شود ؟

 

 

14

1

مفاهیم زیر را بطور مختصر شرح دهید:

 الف - زاویه میل

 

 

 ب – گسل معکوس

 

 

موفق و پيروز باشيد.              

15

 

 

بارم

باسمه تعالي

آزمون درس علوم زمين 1   دبيرستان ریحانه        ناحيه1 آموزش وپرورش  شهرستان قزوين 

نام ونام خانوادگي :          كلاس :          تاريخ :    /10/84           وقت : 80 دقيقه         دبير : شمس

رديف

5/0

الف - مقدار شدت گرانش را توسط چه چیزی اندازه می گیرند؟کیمبرلیت ها هاچه تركيبي دارند؟

 

 

1

5/0

شهري داراي طول جغرافيايي 60 درجه شرقي است اگر در اين شهر ساعت 17 باشد ‏ در شهري كه در  طول جغرافيايي30 درجه غربی دارد ساعت چند است؟

 

 

2

5/0

  منطقه سایه امواج طولی در نواري حدود ------- و --------- نسبت به مركز سطحي زمين لرزه گسترده است.

 

3

75/0

الف - در زمستان نیمکره شمالی ، چرا با آنکه زمین به خورشید نزدیکتراست هوا سرد است؟

 

ب –چرا در تابستان ، روزها بلند وشبها کوتاه است؟

 

 

4

75/0

الف – اراتوستن دو مسئله را در مورد زمین بررسی کرد آن دو مورد کدامند؟

 

 ب - در چه زمانی از ستاره ای رنگ آبی به زمین می تابد؟

5

1

مفاهيم زير را بطور مختصر شرح دهيد:

 الف -  ميانبار:

   

 ب- منطقه سايه امواج:

 

 

6

1

الف - مواد تشکیل دهنده ی آستنوسفر چه حالتی دارند؟ چرا؟

 

ب – چرا به منطقه آستنوسفر ناحیه کم سرعت نیز نام داده اند؟

 

7

1

به موارد زير پاسخ كوتاه بدهيد :

 1 - چرا گفته می شود به همراه آهن در هسته ،  نیکل نیز وجود دارد؟

 

 2- نام انفصال موجود در بين گوشته و هسته چيست ؟

              

3-  چگالي نسبي مواد تشكيل دهنده پوسته قاره ای چقدر است؟

 

4- هالیت چه نوع ناهنجاري گرانشي از خود نشان مي دهد؟

 

8

1

الف-  خشکی اولیه به چه نام معروف بوده وهندوستان جزء كدام خشكي بوده است؟

 

 ب -  ذرات مانیتیت دار درچه زمانی نمی توانند جهت میدان مغناطیسی را نشان دهند؟چرا؟

 

 

9

1

 در اثر برخورد دو صفحه لیتوسفری که هردو پوسته اقیانوسی دارند ، چه پدیده هایی بوقوع می پیوندد؟

 

10

1

فرضیه هری هس در ارتباط با چه پدیده ای بود؟ در مورد نظر او مختصری توضیح دهید.

 

 

 

11

1

الف – کدام گروه از امواج زمين لرزه اثر تخریبی زیادی دارند؟ چرا؟

 

 ب - این گروه از امواج زمين لرزه چگونه ایجاد می شوند؟

 

 

12

1

  الف – دامنه نوسانات امواج در زمین لرزه ای که بزرگی5  ریشتری را با دامنه نوسانات امواج زلزله با بزرگی 7 ریشتری مقایسه نمایید.

 

  ب - چرا در زمانيكه شدت زلزله بررسي مي شود نام محل مورد نظر بايد ذكر شود ؟

 

 

13

1

الف به چه موادی خاکستر آتشفشانی گفته می شود؟

 

ب- سرعت حرکت جریان گدازه پس از خروج از دهانه آتشفشان به چه عواملی بستگی دارد؟

 

 

14

1

الف - كدام يك از فعاليت هاي آتشفشاني نابودي جانداران را در پي دارد ؟ چرا ؟

 

ب – سال بدون تابستان برای چه کشوری پیش آمد ؟ چرا؟

 

 

15

1

نوع واکنش سنگ ها در برابر تنش به چه عواملی بستگی دارد؟

 

 

16

1

الف – مشخصه های یک گسل کدامند؟

 

ب – گرابن چیست؟

 

موفق و پیروز باشید.          

 

 

17

 

[ سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ] [ گروه زیست و زمین ]
درباره وبلاگ

به نام خدا
با سپاس فراوان از بازدید شما کاربر گرامی ، این وبلاگ را تقدیم به تمام کسانی میکنیم که در راستای اعتلای علمی و فرهنگی کشور عزیزمان ایران اسلامی بی وقفه تلاش می کنند. در اين وبلاگ ميتوانيد عکس های مختلف و مطالب علمي زمين شناسي ومباحث وسوالات درس ومطالب عمومي براي همه بخصوص معلمين ودانش آموزان را مشاهده نماييد.ومنتظر مطالب ارسالی از طرف شما همکاران محترم ودانش آموزان هستیم
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب
Online User